CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN

Chính Sách Bảo Mật Thông Tin của Tiny Flowers

Mục Đích và Phạm Vi Thu Thập Thông Tin:

Tiny Flowers cam kết không bán, chia sẻ hay trao đổi thông tin cá nhân của khách hàng cho bất kỳ bên thứ ba nào.

Thông tin cá nhân thu thập chỉ được sử dụng trong nội bộ công ty.

Thông tin cá nhân bao gồm họ tên, địa chỉ, điện thoại, email và thông tin về dịch vụ như tên sản phẩm, số lượng, thời gian giao nhận.

Phạm Vi Sử Dụng Thông Tin:

Thông tin cá nhân được sử dụng để hỗ trợ khách hàng, cung cấp thông tin dịch vụ, xử lý đơn hàng, và gửi thông tin sản phẩm mới, sự kiện và tuyển dụng nếu khách hàng đăng ký nhận thông báo.

Thời Gian Lưu Trữ Thông Tin:

Thông tin cá nhân sẽ được lưu trữ cho đến khi khách hàng yêu cầu xóa bỏ. Yêu cầu xóa thông tin cá nhân có thể được gửi qua email tinyflowers@gma2@gmail.com.

Những Người Hoặc Tổ Chức Có Thể Tiếp Cận Thông Tin Cá Nhân:

Các đối tác có hợp đồng cung cấp dịch vụ với Tiny Flowers có thể tiếp cận thông tin cá nhân theo thỏa thuận hợp đồng để hỗ trợ người dùng.

Địa Chỉ Của Đơn Vị Thu Thập và Quản Lý Thông Tin Cá Nhân:

Tiny Flowers, Địa chỉ: công viên phần mềm quang trung, hồ chí minh

Điện thoại: +84 389 994 328

Website: tinyflowers.com

Email: tinyflowers@gmail.com.

Phương Tiện và Công Cụ Để Người Dùng Tiếp Cận và Chỉnh Sửa Dữ Liệu Cá Nhân:

Khách hàng có thể liên hệ qua email tinyflowers@gmail.com hoặc số điện thoại [+84 389 994 328] để yêu cầu chỉnh sửa dữ liệu cá nhân.

Cơ Chế Tiếp Nhận và Giải Quyết Khiếu Nại:

Tiny Flowers coi trọng việc bảo vệ thông tin cá nhân và cam kết sử dụng thông tin chỉ cho mục đích nâng cao chất lượng dịch vụ, giải quyết tranh chấp và khi có yêu cầu từ cơ quan pháp luật.

Mọi thắc mắc hoặc khiếu nại liên quan đến việc sử dụng thông tin cá nhân sai mục đích có thể được gửi đến email tinyflowers@gmail.com hoặc liên hệ qua hotline [+84 389 994 328].